facebook

6% BTW betalen bij Meester in Glas?

Gaat u uw woning renoveren? Dan kunt u wellicht gebruik maken van het 6% BTW tarief van slechts 6%.

DOWNLOAD ATTEST

Er zijn wel enkele voorwaarden aan deze regeling verbonden, welke wij graag voor u op een rijtje zetten. Bekijk eventuele updates rondom deze regeling op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen.

Wettelijke voorwaarden voor het 6% BTW tarief

Aan dit lage BTW tarief zitten enkele wettelijke regels vast.

De aard van de werkzaamheden

Aard van het pand

Leeftijd van de woning

Er zijn twee verschillende regelingen te onderscheiden. Namelijk één voor woningen tussen de 10 en 15 jaar oud, en één voor woningen van meer dan 15 jaar oud. Voor woningen van tussen de 10 en 15 jaar oud geldt een aanvullende voorwaarde:

Het 6% BTW tarief geldt niet voor 'materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de verstrekte dienst'.

Dit betekent dat de volgende zaken zijn uitgesloten:

Hoe oud de woning is, wordt bepaald door de dag van eerste ingebruikneming, oftewel de datum dat de woning voor het eerst werd bewoond. Hoewel dit op de dag te berekenen is, is de fiscus daar niet al te streng in. Wanneer een woning vóór 1 januari 2010 voor het eerst bewoond werd, dan wordt geacht dat de woning meer dan 10 jaar oud is in 2019.

Wat wordt bedoeld met 'eindgebruiker'?

U kunt alleen gebruik maken van het 6% BTW tarief wanneer u eindgebruiker bent. Dit betekent dat u het zakelijke recht of recht van genot (huur) bezit op de woning. Dit betekent dat een aannemer de werkzaamheden kan uitvoeren in zowel de opdracht van de huiseigenaar als de huurder, en in beide gevallen 6% BTW mag rekenen.

Wanneer de woning eigendom is van een vennootschap en deze bijvoorbeeld gratis ter beschikking stelt aan de zaakvoerder, dan zal de vennootschap ook van het lage BTW tarief kunnen genieten. Het is wel belangrijk om rekening te houden met het volgende: Wanneer de vennootschap een BTW-plichtige is die periodieke aangiftes indient, dan zal de uitvoerder van de renovatiewerkzaamheden geen BTW in rekening brengen. Er zal dan een factuur met ‘BTW bij renovatie woning verlegd’ uit worden gereikt. De vennootschap die de factuur ontvangt zal dan zelf via de BTW-aangifte de BTW moeten voldoen, maar dit wel gewoon tegen 6%. De verleggingsregel heeft dus geen enkele invloed op het tarief voor zover de andere voorwaarden zijn vervuld.

Of de verlegde BTW dan vervolgens aftrekbaar ten aanzien van de vennootschap, is lastiger te bepalen. De mate van aftrekbaarheid hangt namelijk af van de daadwerkelijke concrete omstandigheden. Bij volledig privégebruik zal er in principe geen recht op aftrek zijn.

Het attest

Het attest is voornamelijk bedoeld om de uitvoerder van de werkzaamheden niet op te zadelen met een bewijslast. Het is dus de eindgebruiker die verklaart dat voldaan is aan alle voorwaarden om gebruik te maken van het 6% BTW tarief. Indien dit achteraf toch niet had gemogen, dan ligt de schuld bij de eindgebruiker en niet bij de aannemer.

DOWNLOAD ATTEST

Goedendag! Mochten wij u ergens mee kunnen helpen, dan vernemen we dat graag. +32 89 820353 info@meesteringlas.com